BIS-ERP

Naš poslovni SW je baziran na najsavremenijim informatičkim tehnologijama, adaptibilan je, pouzdan i obezbeđen je stalni razvoj.

Naše dugogodišnje iskustvo na instalaciji, uvođenju i održavanju poslovnog softvera daju  garanciju da se naš poslovni softver koristi veoma efikasno  – ovim poslom se bavimo više od 30 god.

Server na Linux ili Winsows platformi, relaciona baza PROGRESS. Svi klijenti (radne stanice) koristite programe u punom grafičkom modu na nekoj od WINDOWS platformi (WINDOWS 98, WIN NT, W2000, W2003,  XP, VISTA, 7). Za određene upite (npr. stanje lagera na nekoj lokaciji, rezervacije, i sl.) raspoloživa je WEB aplikacija. Sigurnosne procedure su ugrađene na više nivoa – od nivoa pristupa sistemu, nivoa grupe korisnika, nivoa korisnika, i sve to sa mogućnošću posebne provere (otiska prsta na primer). Administracija sigurnosnih procedura, kopija podataka, promene korisnika, održavanje privilegija korisnika, itd je takodje korisnički integrisana u sistem.

Održavanje SW vršimo “daljinski” preko interneta, a na osnovu vašeg poziva i dozvole da se uključimo u sistem. Na taj način smanjujemo vreme odziva na minimum i obezbeđujemo da nema zastoja u eksploataciji sistema. Naravno, za neke hitne slučajeve kada neko mora da dođe, možemo garantovati odziv za manje 12 h u Beogradu i manje od 24 h na udaljenim punktovima.

INFORMACIONI PODSISTEMI – PROGRAMSKE CELINE:

Standardni poslovni SW

Sistemski nadzor

- Mogućnost definisanja Grupa referenata,
- Definisanje prava pristupa referenata  s neograničenim brojem nivoa privilegija, kako za obradu, tako i za izveštaje,
- Alati za praćenje aktivnosti referenata (fizičkog obima posla),
- Automatski Back up (uzimanje kopija),
- Automatski Update (ažuriranje programa s poslednjim verzijama).

Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa, Obračuni PDV

- Obračun PDV se može dobiti bilo kad u toku meseca, na osnovu prethodno unetih podataka u KPR/KIR. Takođe, na osnovu istih podataka se može vršiti automatsko kontiranje troškova, kupaca, dobavljača, avansa,  itd.
- Mogućnost generisanja virmana i izvoza virmana u e-banking (za sve poznate banke na teritoriji Srbije, Crne Gore i BiH).
- Svi potrebni pregledi iz KPR/KIR sa određenim filterima – za pojedine vrste dokumenata, za pojedine kupce – dobavljače, za Avanse, za odredjene org. jed, itd…
- Kompletan modul za obračun PDV je integrisan sa ostalim modulima materijalno – finansijskog poslovanja, tako da ovaj modul obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema i eliminiše mogućnost greške.

Finansijsko knjigovodstvo:

- knjiženje naloga i dnevnik knjiženja,

- kontni plan na 2 jezika, (i svi relevantni izveštaji iz fin. Knjig  na 2 jezika, + WEB)

- automatsko kontiranje iz svih ostalih podsistema: kontiranje plata, ulaza/izlaza robe, (iz veleprodaje, proizvodnje, maloprodaje), kontiranje avansa, troškova, blagajni, osnovnih sredstava, obračuna PDV-a, čekova građana, kartica, itd.
- razni izveštaji, sa mogućnošću selekcije, sortiranja, pretraživanja, filtera, sve analitike, sve sintetike, zatvaranje stavki (automatsko i pojedinačno), obračuni kamata, izvodi otvorenih stavki, devizno poslovanje i odgovarajući pregledi, bruto bilansi, bilans stanja i bilans uspeha (sistem je postavljen tako da se Bilans Stanja i Bilans Uspeha mogu uzimati u bilo kom trenutku),
- predlozi za kompenzacije,
- uvoz izvoda iz e-bankinga,
- finansijske/statističke analize  (raspoloživa i  WEB varijanta).

 

Operativne finansije

- blagajničko poslovanje (dnevnici blagajne), službena putovanja, putni nalozi, kontiranje i obrasci,
- kontrolni pregledi dugovanja i potraživanja,
- pregled dospeća ulaznih/izlaznih faktura sa štampanjem virmana, priprema za plaćanja, priprema šablona virmana, priprema virmana za e-banking za sve poznate e-banking programe,
- pregledi o prilivu/odlivu fin. sredstava i očekivani priliv/odliv sredstava,
- obračuni kamata,
- poseban meni za direktore  (stanje računa, cash flow, devizne i dinarske obaveze, analiza troškova).

Komercijalno poslovanje, nabavka i prodaja
(Ugovori – Ponude – Profakture – Porudžbine)

- praćenje svih relevantnih podataka vezanih za kupce ili dobavljače,
- praćenje ugovora, porudžbina prema dobavljačima,
- praćenje ugovora, situacija , profaktura i izrada faktura,
- izrada i štampa građevinske knjige (građevinske firme)
- kasa skonto – obrada odobrenja, (bruto i neto, odnosno sa i bez umanjenja PDV-a),
- pregledi prodaje po artiklima, po grupama artikala, po referentima prodaje, po kupcima, po tržištima,
- rang lista kupaca, prodatih roba, ostvarenih razlika u ceni, za jedan ili više magacina, za jednu ili više lokacija, dobavljača, grupa roba  itd.
- mogućnost definisanja cenovnika po rabatnim grupama,
- mogućnost definisanja cenovnika za određene kupce,
- mogućnost definisanja neograničenog broja cenovnika po datumu važnosti,
- mogućnost definisanja šablona ( za česte fakture – profakture),
- mogućnost definisanja rata za plaćanje.

Robno -materijalno knjigovodstvo Veleprodaja – Proizvodnja

- neograničeni broj magacina,
- registar roba sa nazivima na 2 jezika, 2  jedinice mere, neograničen broj dopunskih obeležja po kojima se može pratiti kretanje robe (ulaz-izlaz-zalihe), povezano s registrom paleta, carinskim tarifama (domaći i strani), drugim specifičnostima robe  (visina, težina, dužina) itd.
- vođenje zaliha u veleprodaji (po prosečnim nabavnim cenama, ili po prodajnim cenama),
- vođenje zaliha u proizvodnji (po prosečnim nabavnim cenama),
- automatsko vođenje KEPU po prodajnim cenama,
- diskontna prodaja,
- kompletna podrška za rad s bar kodovima, štampanje nalepnica,
- trenutno praćenje zaliha (pri unosu svake stavke ulaza/izlaza robe),
- interni prenosi, prenosi VP < — > MP, VP – Proizvodnja, otpisi, itd,
- devizna ulazna kalkulacija
- devizne i dinarske profakture, fakture, sa mogućnošću praćenja rezervacija
- manipulacija (prebacivanje profakture u fakture, ulaza u izlaz)
- popisi, generisanje popisa, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
- pregledi ulaza, izlaza robe, po magacinima (Objektima), interni prenosi, utrošci, kartice materijala: dinarske, bodovne, po prosečnim i stvarnim cenama, po grupi roba, po proizvodnim šiframa, itd,
- praćenje roba po roku trajanja, seriji/šarži, serijskom broju
- praćenje radnih naloga, utrošak po radnim nalozima,
- praćenje proizvodnje po fazama od lansiranja radnog naloga do isporuke kupcu, mogućnost automatskog generisanja trebovanja (na osnovu normativa),
- mogućnost unosa i pregleda promena sa udaljenih punktova (magacina, objekata itd.),
- prenos obrađenih dokumenata sa jedne lokacije u centralu, i  iz centrale  na lokaciju
- normativi (stalni normativi, normativi po akciji)
- praćenje ambalaže.

Komore – Regalno skladište

- Prijem sa Vage i smeštaj,
- Praćenje stanja po komorama – paletama – box paletama,
- uzorkovanje, otkupni list,
- izdavanje, skidanje sa pozicije, premeštaj,
- izveštavanje.

Maloprodaja

- neograničeni broj prodajnih objekata,
- neograničeni broj fiskalnih kasa,
- automatsko vođenje zaliha u maloprodaji po nabavnim i prodajnim cenama,
- automatsko vođenje KEPU – trgovačkih knjiga,
- kompletna podrška za rad sa bar kodovima (i 2D barcode) , štampanje nalepnica,
- pregledi prodaje,
- popisi, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
- pregledi ulaza, izlaza robe, po magacinima (Objektima), interni prenosi,
- kartice materijala: dinarske, bodovne, po prosečnim i stvarnim cenama, po grupi roba, po proizvodnim šiframa, itd,
- mogućnost “ON-LINE” praćenja kasa na udaljenim punktovima,
- statistički pregledi prodaje, obračunatog poreza, ukalkulisane i ostvarene razlike u ceni, prenos obrađenih podataka (stanje kupaca npr.) iz centrale na neku od lokacija,
- prodaja preko fiskalnih kasa  (podržani su protokoli za fiskalne štampače „Galeb“ i „Comtrade“),
- diskontna prodaja,
- trenutno praćenje zaliha (pri unosu svake stavke ulaza/izlaza robe),
- interni prenosi, prenosi VP <–> MP, otpisi, itd,
- popisi, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
- mogućnost unosa i pregleda promena sa udaljenih punktova (magacina, objekata itd),
- prenos obrađenih podataka (stanje kupaca npr.) iz centrale na neku od lokacija.

Servis / Rentiranje

- praćenje radnih naloga servisa,
- praćenje opreme kod komitenata (po utrošenim radnim satima, po kilometraži, po broju obradjenih komada itd),
- mogućnost automatskog fakturisanja servisnih radnih naloga,
- mogućnost automatskog fakturisanja iznajmljene opreme,
- praćenje utroška materijala za servisne radne naloge,
- veza sa finansijskim knjigovodstvom.

Obračun plata  i   kadrovska  evidencija

- detaljni podaci o svakom zaposlenom,
- različiti načini obračuna, koji se parametarski mogu menjati – bez izmene programa
- obračuni stimulacija / destimulacija na više nivoa (za celu firmu, za organizacionu  jedinicu, za grupu radnika, za jednog radnika), praćenje neograničenog broja kredita po svakom zaposlenom, automatsko izračunavanje minulog rada,
- izrada rekapitulacija i svih potrebnih obrazaca i izveštaja,
- godišnji kartoni, izrada M4 obrazaca, pojedinačni i zbirni PPP obrazac, mogućnost izvoza podataka za SIZ,
- automatska izrada – generisanje virmana za doprinose, poreze, isplate zarada, virmana za isplate kreditora i veza sa e-bankingom.

Osnovna sredstva

- evidencija osnovnih sredstava po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama,  vrstama osnovnih sredstava,
- obračun amortizacije po knjigovodstvenim i poreskim amortizacionim stopama,
- obračun revalorizacije,
- izrada popisnih lista osnovnih sredstava,
- kartica osnovnih sredstava,
- izrada specifikacija osnovnih sredstava po više kriterijuma,
- ostali pregledi i izveštaji,
- praćenje ekploatacije vozila, potrošnje goriva, servisiranje.

PRENOS I SINHRONIZACIJA PODATAKA

- alati za izvoz podataka s jedne lokacije na drugu, s automatskom sinhronizacijom baza podataka.

Svi navedeni moduli su raspoloživi za instalaciju odmah.

DOPUNSKI PROGRAMSKI PAKETI:

- Akvizicija dolaska / odlaska i recepcija (kapija)
- Dokumentacioni Centar
- Telefonski saobraćaj
- Business inteligence

About The Author