NOVO!   BIS-ERP-WEB: novi  WEB POSLOVNI SISTEM u SaaS varijanti. Pristupite bazi pomoću računara ili mobilnog telefona, neophodan Vam je samo Internet. Dozvolite nam da unapredimo Vaše poslovanje. Integrisani e-bank sistemi, rad sa fiskalnim uređajima, veza sa APR, NBS, obrasci, svi propisani izveštaji, izveštaji za analizu robno – novčanih tokova, napredni izveštaji koji su definisani od strane korisnika Osnovni registri ● Finansije i računovodstvo ● Obračuni PDV ● Veleprodaja ● Priozvodnja ● Maloprodaja ● Obračun Zarada ● Kadrovsko ● Osnovna sredstva ● Statistika ● Dokument Centar ● Alati ● Analiza i statistika

BIS-WEB je novi WEB POSLOVNI SISTEM u SaaS varijanti.

Skraćuje vreme obrade 10 puta. Štedi vreme i novac. Kompletan SW sa podsistemima za male i srednje firme.

Ukida “šetanje” dokumentacije ( omogućva elektronsko skladištenje i praćenje dokumenata )

Povezano sa e-bank sistemima, rad sa fiskalnim uređajima, veza sa APR, NBS, svi potrebni obrasci. Svi propisani izveštaji, izveštaji za analizu robno – novčanih tokova, napredni izveštaji koje korisnik može sam da definiše.

Probajte naš poslovni softver BESPLATNO!