Proizvodi

BIS-ERP

Naš poslovni SW je baziran na najsavremenijim informatičkim tehnologijama, adaptibilan je, pouzdan i obezbeđen je stalni razvoj. Naše dugogodišnje iskustvo na instalaciji, uvođenju i održavanju poslovnog softvera daju  garanciju da se naš poslovni softver koristi veoma efikasno  - ovim poslom se bavimo više od 30 god. Server na Linux ili Winsows platformi, ...

Dalje →

Ordi

Program za potpunu  podršku radu zdravstvenih ustanova - ordinacija, poliklinika, domova zdravlja, bolnica i sl. Obezbeđuje zakazivanje pregleda i drugih usluga kao i unos lekarskih nalaza i laboratorijskih rezultata . (E-karton). Omogućuje potpuno praćenje izvršenja svih zadataka kako organizaciono (po vremenu, po odgovormom, po tipu i vrsti usluge), tako i finansijski. Prati i ...

Dalje →

TEL

Ovaj podsistem omogućava vrlo precizno praćenje troškova telefonskog saobraćaja po projektima, po organizacionim celinama, po lokalima, po licima - zbirno i detaljno. Sistem omogućava praćenje organizacije rada, praćenje utoška radnog vremena na telefoniranju, a time i unapređenje efikasnosti rada. Beleže se svi odlazni pozivi i svi dolazni pozivi sa jedne ili više ...

Dalje →