Novi dopunjeni sistem B2b sa CRM za Artinvest

Uveden je novi dopunjeni sistem B2b sa CRM  za firmu Artinvest.  Imenovani korisnici dobijaju  posebne  cenovnike u skladu sa definisanom politikom prodaje. Time se značajno ubrzava poručivanje, priprema robe za otpremu, obrada naloga magacinu, isporuka i fakturisanje.

About The Author