TEL

Ovaj podsistem omogućava vrlo precizno praćenje troškova telefonskog saobraćaja po projektima, po organizacionim celinama, po lokalima, po licima – zbirno i detaljno.

Sistem omogućava praćenje organizacije rada, praćenje utoška radnog vremena na telefoniranju, a time i unapređenje efikasnosti rada.

Beleže se svi odlazni pozivi i svi dolazni pozivi sa jedne ili više telefonskih centrala, sa jedne ili više IP adresa.

Izveštaji o obavljenim pozivima – zbirni i detaljni, po lokalima, zaposlenima, pozvanim brojevima, gradovima, zonama, državama, top lista najdužih i najskupljih poziva, svi pozivi, statistike itd.

About The Author