Uveden novi WEB sistem za Pharmed

Posebna varijanta – praćenje specijalističkih kurseva –  prema zahtevu korisnika,
prijave, rezervacije, sertifikati, fakturisanje, naplata i automatsko povezivanje sa postojećim BIS SW.

About The Author